Tentative program

Oct 21-22, 2019    Paris, France

European Heart Congress

  • Home -
  • Tentative program
Samer Ellahham
09:30 AM-10:15 AM

Keynote Speaker

Samer Ellahham, UAE
10:15 AM-11:00 AM

Keynote Slot Available

11:00 AM-11:15 AM

Refreshment Break

Vishwanie Shanie Budhram-Mahadeo
11:15 AM-11:45 AM

Speaker

Vishwanie Shanie Budhram-Mahadeo, United Kingdom
Saima Rajpali
11:45 AM-12:15 PM

Speaker

Saima Rajpali, Saudi Arabia
Ljudmila Stojanovich
12:15 PM-12:45 PM

Speaker

Ljudmila Stojanovich, Serbia
12:45 PM-01:30 PM

Lunch Break

Jenny-Lynn V Juhuri
01:30 PM-02:00 PM

Speaker

Jenny-Lynn V Juhuri, Philippines
Jian-Chiun Liou
02:00 PM-02:30 PM

Speaker

Jian-Chiun Liou, Taiwan
02:30 PM-03:30 PM

Speaker slots are available

09:30 AM-10:15 PM

Keynote Slot Available

Ahmed N Ghanem
10:15 AM-10:45 AM

Speaker

Ahmed N Ghanem, Egypt
Katarzyna Maresz
10:45 AM-11:30 AM

Speaker

Katarzyna Maresz, Poland